Rituelen die betekenis geven

aan levensbepalende momenten

Smaragd 21, 1625 RE  Hoorn

06 - 134 80 415

karinvantklooster@gmail.com

Scheiding en verlies

 

Verlies doet pijn: een langdurige relatie is beëindigd. Je moet na een lang dienstverband afscheid nemen van je werk. Je lichaam laat je in de steek of je neemt door omstandigheden afscheid van je woning.

 

Verdriet

 

Elk verlies is persoonlijk, maar gaat altijd gepaard met verdriet, zorg, gemis en rouw. Als we dit willen verwerken, moeten we er woorden aan geven. Alleen dan vinden we een nieuwe basis voor de toekomst.

 

Levensgeluk

 

Als ritueelbegeleider help ik je in dit proces. Samen benoemen we de pijn en gaan we op zoek naar wat het leven zinvol maakt.

Die zoektocht leidt tot het vinden van een persoonlijk symbool. Dit vormt de basis voor een ritueel waarin we afscheid nemen van het oude.

Je maakt de overstap naar een nieuwe situatie, waardoor ruimte ontstaat voor aanvaarding,  hoop en nieuw levensgeluk.